Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, aanvragen, verlotingen en procedures door het platform Toptrouwlocaties B.V.
Toptrouwlocaties B.V. behoudt zich ieder recht wijzigingen door te voeren in de Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

 • 1.1 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 1.2 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Toptrouwlocaties B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. Toptrouwlocaties B.V. behoudt zich het recht om bruidsparen die gebruik maken van de winactie te informeren met aanbiedingen en kortingsacties middels e-mail en telefonisch.
 • 1.3 De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Toptrouwlocaties B.V. kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.
 • 1.4 Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Toptrouwlocaties B.V. (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende winactie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).
 • 1.5 Toptrouwlocaties B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemer niet conform de Algemene Voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • 1.6 Toptrouwlocaties B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Toptrouwlocaties B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Toptrouwlocaties B.V. op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.
 • 1.7 Bij het doen van een aanvraag via het platform Toptrouwlocaties, dan wel een contactaanvraag, aanmelding Open Toptrouwlocatie Route en/of (digitaal) trouwboek aanvraag, wordt akkoord bevonden om aan de mailinglist van Toptrouwlocaties toegevoegd te worden en/of berichten per SMS te ontvangen.
  1.8 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden prijsvragen nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke Voorwaarden prijsvragen aan.
 • 1.9 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gepubliceerde Trouwboek van Toptrouwlocaties. Wegens het Trouwboek in printvorm is kunnen eventuele wijzigingen niet worden doorgevoerd en verwijst Toptrouwlocaties B.V. bruidsparen naar deze Algemene Voorwaarden.

2. Winactie/prijsverloting

 • 2.1 Toptrouwlocaties B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 • 2.2 De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Deze wordt eenmalig uitgereikt. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Toptrouwlocaties B.V. gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 • 2.3 Alle bruidsparen die hun definitief geboekte locatie doorgeven, worden eenmalig meegenomen in de verloting van de prijzen in de periode waarin zij zich hebben ingeschreven.
 • 2.4 Bruidsparen worden alleen meegenomen in de prijsverloting indien de doorgegeven locatie definitief geboekt is en op het moment van doorgeven vermeld staat op Toptrouwlocaties.nl.
 • 2.5 De verloting van de prijzen vindt eenmaal per jaar plaats. Over de definitieve datum worden geen uitspraken gedaan.
 • 2.6 Kanshebbers worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Indien er geen telefoonnummer bekend is, maakt het bruidspaar geen kans op het winnen van een prijs.
 • 2.7 Per bruidspaar is het mogelijk om maximaal één prijs te winnen.
 • 2.8 Meerdere accounts per bruidspaar hebben geen invloed op het verhogen van de winkans.
 • 2.9 De winnaars dienen er rekening mee te houden dat over de gewonnen prijs, met een waarde boven de € 449,-, 30,1% kansspelbelasting moet worden betaald aan de Belastingdienst. Toptrouwlocaties B.V. kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor wijzigingen in de hoogte van de kansspelbelasting.
 • 2.10 Het meedoen aan deze actie is geheel kosteloos. De locatie dient hiervoor geen extra kosten in rekening te brengen. Mocht dit wel het geval zijn, dan vernemen wij dit graag.
 • 2.11 Door deel te nemen aan deze actie, verlenen de winnaars automatisch toestemming aan Toptrouwlocaties B.V. om gemaakt video-, en beeldmateriaal van de uitreiking voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • 2.12 Het bruidspaar wint het offertebedrag dat zij op het moment van winnen bij de trouwlocatie hebben uitstaan met een maximum van €10.000,-.
 • 2.13 Het bruidspaar moet beschikbaar zijn op de dag van de uitreiking en mee kunnen werken met Toptrouwlocaties. De dag van de uitreiking wordt altijd door Toptrouwlocaties bepaald.
 • 2.14 Bij sommige uitreikingen worden meerdere bruidsparen uitgeloot voor een shortlist en wordt op de dag zelf de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Voorwaarde hierbij is dat het bruidspaar in de gelegenheid is om op een door Toptrouwlocaties gekozen dag aanwezig te zijn op hun trouwlocatie of een andere locatie.

3. Rituals cadeau

 • 3.1 Het is eenmalig mogelijk om je definitief geboekte locatie door te geven en hiermee ontvang je dus ook eenmalig een Rituals cadeau van Toptrouwlocaties B.V.
 • 3.2 Bruidsparen ontvangen alleen het Rituals cadeau indien de doorgegeven locatie definitief geboekt is en op het moment van doorgeven vermeld staat op Toptrouwlocaties.nl. Tevens dient de trouwdatum in de toekomst te liggen.
 • 3.3 Indien je recht hebt op het Rituals cadeau, ontvang je een e-mail voor het controleren van de adresgegevens. Het Rituals cadeau wordt uitsluitend toegestuurd indien we uiterlijk binnen zes maanden een reactie hebben ontvangen op deze e-mail met de juiste adresgegevens.
 • 3.4 Zodra een bruidspaar de definitief geboekte locatie doorgeeft, gaan wij bij de desbetreffende locatie na of de bruiloft en trouwdatum definitief zijn vastgelegd. Zodra dit bevestigd is door de locatie en wij hebben reactie ontvangen van het bruidspaar op onze mail met betrekking tot het adres, sturen wij het Rituals cadeau toe en maakt het bruidspaar kans op de prijzen.
 • 3.5 Het Rituals cadeau wordt alleen verzonden naar adressen in Nederland.
 • 3.6 De actie is alleen geldig indien de bruiloft definitief bevestigd is binnen zes maanden na het doorgeven aan Toptrouwlocaties.
 • 3.7 Het meedoen aan deze actie is geheel kosteloos. De locatie dient hiervoor geen extra kosten in rekening te brengen. Mocht dit wel het geval zijn, dan vernemen wij dit graag.
 • 3.8 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op cadeau's die door Toptrouwlocaties B.V. zijn aangemerkt als verzonden.
 • 3.9 Toptrouwlocaties B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan het cadeau of eventuele schade veroorzaakt tijdens de bezorging van het cadeau.

5. Beoordelingen beleid

 • Opdrachtgevers die een (deel van) hun bruiloft hebben georganiseerd bij een specifieke locatie kunnen na het plaatsvinden van de bruiloft op de betreffende locatie, een beoordeling schrijven over hun ervaring.
 • Het is uitsluitend mogelijk om een beoordeling te schrijven indien de bruiloft of een deel van de bruiloft heeft plaatsgevonden op de betreffende locatie. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt de beoordeling door High Profile Locaties verwijderd. 
 • Na het schrijven van een beoordeling, dient de beoordeling bevestigd te worden via de ontvangen e-mail. Daarna wordt de beoordeling gepubliceerd.
 • Alle beoordelingen worden gecontroleerd door High Profile Locaties. Indien High Profile Locaties twijfelt aan de echtheid van de beoordeling, wordt contact opgenomen met de opdrachtgever en de locatie om te verifiëren of de bruiloft heeft plaatsgevonden. 
 • Het is niet toegestaan om medewerkers van locaties met naam af te vallen in een beoordeling. De naam van de betreffende medewerker wordt verwijderd door High Profile Locaties. 
 • Hoe komt het gemiddelde cijfer tot stand? Wanneer een locatie beoordeeld wordt op de websites locaties.nl, toptrouwlocaties.nl en inspirerendelocaties.nl, wordt er aan elke beoordelingscategorie, zoals 'eten/drinken' of 'prijs/kwaliteit verhouding', een score toegekend. Per categorie wordt een gemiddelde berekend. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van alle geplaatste beoordelingen op locaties.nl, inspirerendelocaties.nl en toptrouwlocaties.nl. Het gemiddelde cijfer per locatie betreft het gemiddelde van de gemiddelde categoriecijfers.