Hoe werkt de Huwelijksaangifte?

Als 2 mensen hun relatie willen bezegelen, is het huwelijk één van de mogelijkheden. Als u wilt trouwen, doet u om te beginnen online huwelijksaangifte bij de gemeente. U kunt uw voornemen kenbaar maken in elke gemeente waar u gaat trouwen.

Handigst is om dit te doen in de gemeente waar u gaat trouwen.

Een huwelijk is mogelijk zowel tussen een man en een vrouw als tussen twee mensen van gelijk geslacht.

 

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Houd rekening met de volgende regels:

 

 • U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent. Bent u (en/of uw partner) 16 of 17 jaar oud, dan kunt u alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is. U hebt op 16- of 17-jarige leeftijd altijd toestemming nodig van uw ouders of uw voogd.
 • Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk zijn.
 • Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 •  U mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent. In een aantal landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. 
 • Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kunt u pas trouwen als het geregistreerd partnerschap is beëindigd. Of u kunt het geregistreerd partnerschap om laten zetten naar een huwelijk. Dit kan alleen in de woongemeente. 
 • Staat u onder curatele wegens verkwisting (bijvoorbeeld verspilling van geld) of drankmisbruik? Dan hebt u toestemming nodig van uw curator. Bij curatele wegens geestelijke stoornis moet de kantonrechter toestemming geven.
 • Er mag geen te nauwe verwantschap tussen echtgenoten bestaan. U kunt daarom niet trouwen met uw eigen kind, (half)broer, (half)zus of met uw eigen ouder. Dat geldt ook als de familieband is ontstaan door adoptie. De minister van Justitie kan ontheffing voor een huwelijk verlenen aan partners die door adoptie broer(s) en/of zuster(s) zijn geworden. 
 • Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland hebt, kunt u geen huwelijksaangifte doen in Nederland en kunt u niet in Nederland trouwen.
  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Justitie om speciale toestemming vragen.


 

Gang van zaken

Huwelijksaangifte moet uiterlijk twee weken voor de huwelijksvoltrekking plaatsvinden. De ondertrouw is voor één jaar geldig! Een huwelijksaangifte werkt als volgt:

 

 • U doet online huwelijksaangifte in uw woongemeente. Als u en uw partner in verschillende gemeenten wonen, kiest u zelf in welke van de twee gemeenten u aangifte doet. Voor sommige mensen (bijvoorbeeld asielzoekers of mensen die diplomatieke status bezitten) gelden afwijkende regels. 
 • Bij de aangifte controleert de gemeente of u beiden aan de voorwaarden voldoet om te kunnen trouwen. Ook vraagt de gemeente u om uw gegevens en die van uw ouders te controleren. Het controleren van de gegevens is nodig om een correcte trouwakte te maken. Deze akte tekent u tijdens de ceremonie.

 

Op de website van uw gemeente staat vermeld welke documenten u precies nodig heeft voor de online aangifte.

"De ideale trouw- en/of feestlocatie vinden was nog nooit zo gemakkelijk"
Toptrouwlocaties.nl is een onderdeel van High Profile Locaties B.V. | High Profile Locaties B.V. heeft ook de sites Opentoptrouwlocatieroute.nl,  Weddingplanner.nl, Locaties.nl, GreaterVenues.com  en Inspirerendelocaties.nl
×

Waar willen jullie trouwen?

Plaats | Trefwoord

Afstand max.