De juridische kant

Ondertrouw

Ondertrouw is het feitelijk ‘aangeven’ van je huwelijk en is verplicht. Dat gebeurt bij een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In het geval van een kerkelijk huwelijk bij de parochiepriester. In ondertrouw gaan kan maximaal een jaar voor je huwelijk en minimaal 14 dagen. Maar dit

verschilt per gemeente dus daar moet je even contact mee opnemen. Zaken die daarbij belangrijk zijn: neem je geboorteakte en je uittreksel van de Burgerlijke Stand mee. Ook moet je de namen, adressen en een kopie van het legitimatiebewijs van de twee tot vier getuigen meebrengen. Vervolgens meld je aan de ambtenaar in kwestie de datum en de tijd van het huwelijk. Daarnaast

kan je ervoor kiezen om een trouwboekje te nemen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. In het boekje zit een afschrift van de huwelijksakte. Mocht één van de twee eerder getrouwd zijn geweest dan is ook de echtscheidingsakte vereist. Hebben jullie eerst een geregistreerd partnerschap gehad? Dan dáár de ontbindingsverklaring van meenemen. Dit klinkt allemaal erg officieel administratief

maar er zit één heel groot voordeel aan. Jullie zijn nu officieel bruid en bruidegom!

Huwelijkse voorwaarden

Deze laat je opstellen wanneer je niet gaat trouwen in gemeenschap van goederen. De notaris moet hiervan een akte opmaken, anders zijn de voorwaarden niet rechtsgeldig. Vervolgens schrijft de notaris de akte in, in het openbaar huwelijksgoederenregister. Dat wordt beheerd door de rechtbank in de gemeente waar jullie trouwen. Een reden voor deze voorwaarden kan zijn: beschermen

tegen ondernemersrisico’s wanneer één van de partners een bedrijf heeft zodat bij een eventueel faillissement de ander niet op zijn of haar geld kan worden aangesproken. Maar het heeft ook te maken met een eventuele echtscheiding of het vermogen van de ander. Het opstellen van de huwelijkse voorwaarden is een redelijk ingewikkeld werkje. De notaris kan je hier alles over

vertellen.

De ceremoniemeester

Een goede ceremoniemeester is goud waard. Hij of zij neemt je namelijk bijna al het praktische werk uit handen. Dat moet iemand zijn die organisatorisch flink wat ervaring heeft. Het opstellen van de gastenlijsten, het reserveren van de kerk of het stadhuis kun je allemaal aan hem of haar overlaten. Ook de verzorging van de receptie en het diner is typisch zo’n klus voor de ceremoniemeester.

Dit kan overigens een goede vriend of vriendin zijn maar ook een weddingplanner. Over die laatste lees je verderop meer. Het is slim om alle afspraken schriftelijk vast te leggen zodat er geen misverstanden ontstaan. Op de dag zelf leidt de ceremoniemeester alles in goede banen en grijpt in wanneer er dingetjes fout (dreigen te) gaan. Daarnaast haalt hij of zij samen met de bruidegom

de bruid op. Ook draagt de ceremoniemeester zorg voor de ringen en alle papieren die nodig zijn voor de plechtigheden. Een goede ceremoniemeester zorgt ervoor dat jullie op de grote dag alleen maar hoeven te genieten.

Het burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk

Met de ambtenaar van de burgerlijke stand spreken jullie al een aantal zaken voor de trouwdag door. Zo kun je ervoor kiezen de trouwambtenaar een toespraak te laten houden of dit door bijvoorbeeld een familielid te laten doen. Het burgerlijk huwelijk kan op het stadhuis

plaatsvinden maar bijvoorbeeld ook in de zaal van een kasteeltje. Gelovige stellen trouwen vaak naast hun burgerlijk huwelijk ook voor de kerk. Maak daarvoor afspraken met de parochie in kwestie.


Terug >

De juridische kant
"De ideale trouw- en/of feestlocatie vinden was nog nooit zo gemakkelijk"
Toptrouwlocaties.nl is een onderdeel van High Profile Locaties bv | High Profile Locaties bv heeft ook de sites Weddingplanner.nl, Locaties.nl, GreaterVenues.com  en Inspirerendelocaties.nl